Hlas univerzít

25. júna 2021 sa na pôde Technickej univerzity vo Zvolene konalo 101. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie ("SRK"), na ktorom sa konali voľby prezidenta SRK a 3 viceprezidentov SRK. O výsledku volieb SRK infomovala v tlačovej správe zo zasadnutia (Slovenskú rektorskú konferenciu povedie naďalej profesor Rudolf Kropil).

SRK na svojom 101. zasadnutí okrem toho vyjadrila jednomyseľný súhlas s návrhom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na odňatie štátneho súhlasu Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici, n. o. na pôsobenie ako súkromná vysoká škola.

Súvisiace informácie:

Fotografia: V. Koreň, TUZVO

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.