Hlas univerzít

Bratislava, 30. 1. 2019 (doplnené). Na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave sa konalo 87. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie, na ktorom rektorky a rektori vysokých škôl okrem iného rozhodli o dvoch kandidátoch a členov výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Členovia SRK v tajnom hlasovaní rozhodli nominovať profesora René Matloviča a profesora Vladimíra Patráša.

SRK ďalej rokovala o situácii, ktorá nastala pri čerpaní Európskych štrukturálnych a investičných fondov („EŠIF“) v Operačnom programe Výskum a inovácie („OP VaI“). SRK prijala uznesenie, v ktorom vyjadrila nespokojnosť so zdĺhavými procesmi v už vyhlásených výzvach. Zdroje na OP VaI považuje za nevyhnutné na udržateľnosť a rozvoj existujúcej infraštruktúry vysokých škôl a jej personálne dobudovanie. SRK vyjadrila v prijatom uznesení podporu opatreniam, ktoré robí ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR na urýchlenie čerpania EŠIF v OP VaI a žiada o nespolitizovanie tejto požiadavky.

Rektorky a rektori sa tiež zaoberali financovaním zvýšených taríf zamestnancov verejných vysokých škôl a úhradou rekreačných poukazov zamestnancom. Rokovali aj o aktívnej podpore informatívnej kampane "Tentoraz idem voliť", ktorá chce zvýšiť účasť na blížiacich sa voľbách do Európskeho parlamentu. Členovia SRK sa oboznámili s aktuálnym vývojom v oblasti otvorenej vedy/vedy 2.0 a otvoreného prístupu a boli informovaní o pláne S európskej organizácie Science Europe. Okrem uvedeného sa členovia SRK mali možnosť oboznámiť s predpokladanými dopadmi brexitu na vysoké školy a jednotlivcov.

Súvisiace informácie:

Autor: Mária Čikešová

Ilustračná fotografia: V. Veverka

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.