Hlas univerzít

Rektorky a rektori slovenských vysokých škôl sa stretli dňa 9. júla 2020 na svojom 92. zasadnutí, ktoré sa konalo na Technickej univerzite vo Zvolene. Zasadnutia sa zúčastnili aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling, štátny tajomník Ľudovít Paulis a partneri z Rady vysokých škôl, Študentskej rady vysokých škôl a Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy.

Hlavnými témami spoločnej diskusie rektorov a ministra boli okrem aktuálneho diania vo vysokoškolskom sektore aj úprava legislatívneho prostredia, rozvoj vysokého školstva a dopad obmedzení súvisiacich s koronakrízou na vysoké školy.

Súvisiace informácie:

Fotografia: Pavol Koreň, TUZVO

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.