Hlas univerzít
Dňa 24. augusta 2021 sa konalo 102. zasadnutie Slovenskej rektorskej konfrencie a to kombinovane (prezenčne na Ekonomickej univerzite v Bratislave a online). Prítomní členovia SRK prijali nasledujúce uznesenia (linka). 
  • Tlačová správa zo zasadnutia bola zvrejnená (linka).
Fotografia: SRK
 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.