Hlas univerzít

Európska komisia zverejnila prvé výsledky verejnej konzultácie k strednodobému hodnoteniu súčasného európskeho programu pre výskum a inovácie Horizon 2020 "Results of Horizon 2020, Stakeholder Consultation, Interim Evaluation of Horizon 2020 (2017)".

Správa bude prezentovaná na konferencii "Research & Innovation - Shaping our Future", ktorú organizuje EK 3. 7. 2017 v Bruseli. V súčasnosti prebieha registrácia na uvedené podujatie.

Program Horizon 2020 hodnotili aj európske univerzity pod vedením Európskej asociácie univerzít, ktorá predložila správu "EUA member consultation. A contribution to the Horizon 2020 midterm review (2016)". EUA následne vypracovala akademickú víziu budúceho 9. rámcového programu pre výskum a inovácie "EUA vision for the next EU framework programme for research and innovation (FP9) (2016)" aj na základe hodnotenia Horizon 2020 a nového Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) "The impact of the European fund for strategic investments on Europe´s universities (2017)"

EUA v nadväznosti na otvorenie diskusie o budúcom 9. rámcovom programe na európskej úrovni predložila ďalší príspevok s názvom "Ambitious funding for excellent research in Europe post-2020 (2017)", ktorý okrem iného predkladá návrhy, odporúčania a argumenty európskych univerzít. Kľúčovým odkazom EUA je potreba zvýšiť finančný rozpočet budúceho európskeho programu a tak výraznejšie podporiť excelentný výskum a inovácie. 

Prezident EUA Rolf Tarrach predstavil v úvodníku vplyvného bruselského média "The Parliament Magazine" názor európskych univerzít na ich postavenie v Európe v nadväznosti na "Bielu knihu o budúcnosti Európy".

Súvisiace príspevky:

  1. Nový impulz pre Európsky výskumný priestor
  2. Európske univerzity hodnotili Horizon 2020 v polovici programovacieho obdobia

(MC)

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.