Hlas univerzít

Európska asociácia univerzít zverejnila 30. 1. 2017 stanovisko k rozhodnutiu americkej administratívy, ktoré zakazuje vstup občanom vybraných krajín do USA. Toto rozhodnutie bude mať podľa EUA dopad aj na akademickú mobilitu výskumníkov, zamestnancov vysokých škôl a študentov a tak ohrozí aj vysoké školstvo a výskum.

Stanovisko EUA "European universities call for immediate rethinking of Trump’s executive order"

Webové sídlo EUA http://www.eua.be/ 

Zdroj: EUA

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.