Hlas univerzít

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu programu Erasmus+ pre vzdelávanie v polovici programového obdobia. Konzultácia prebieha formou dotazníkového prieskumu prístupného do 31. mája 2017. Prieskum sa zameriava na relevantnosť, efektívnosť a účinnosť programu. Do prieskumu sa môžu zapojiť vysokoškolské inštitúcie ako aj jednotlivci.

Prieskum EK - http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/consultations/erasmus-plus-mid-term-evaluation-2017_en alebo http://www.surveygizmo.eu/s3/90027560/2e966dd3b731.

Príspevok Európskej asociácie univerzít ("EUA") k hodnoteniu programu Erasmus+ - http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/eua-membership-consultation-2016-mid-term-review-of-erasmus.

10 odporúčaní EUA na zlepšenie budúceho programu Erasmus+ po roku 2020 - http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/erasmus-recommendations.pdf?sfvrsn=2.

Spracovala: M. Čikešová

Autor fotografie: EK

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.