Hlas univerzít

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností ("ZSVTS") udeľuje titul európskeho inžiniera ("EUR ING"). Ide o európsky ekvivalent technického vysokoškolského vzdelania, podporeného zodpovedajúcou praxou a morálnymi hodnotami jeho nositeľa. Znamená garanciu odbornej a spoločenskej kvality inžiniera Európy. Certifikát EUR ING vyriešil problém vzájomného uznávania profesijnej kvalifikácie a umožňuje neobmedzenú mobilitu inžinierov v Európe a vo svete.

Leták ZSVTS (sl. jazyk, pdf. verzia)

Webové sídlo ZSVTS

Všetky informácie k získaniu certifikátu EUR ING 

Zdroj (informácie a logo): ZSVTS

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.