Hlas univerzít

Prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. vyjadruje v mene členov SRK úprimnú sústrasť rodine Dr. h. c. prof. PhDr. Jána Podoláka, DrSc. a zároveň akademickej obci Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Profesor Ján Podolák bol etnológ, vysokoškolský pedagóg, zakladateľ viacerých etnologických inštitúcií na Slovensku. V rokoch 1999 až 2002 bol rektorom Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a členom Slovenskej rektorskej konferencie. V roku 2006 sa stal nositeľom vysokého štátneho vyznamenania - Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne významné zásluhy v oblasti rozvoja vedy a školstva. Navždy nás opustil 15. februára 2017.

Česť jeho pamiatke!

Odkaz na webové sídlo UCM - http://www.ucm.sk/sk/hlavna-stranka/detail/1595/

Médiá o prof. Jánovi Podolákovi - Denník N (17. februára 2017)

Foto: UCM

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.