Hlas univerzít

Prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. vyjadruje v mene členov SRK úprimnú sústrasť rodine prof. MUDr. Juraja Šveca, DrSc. a zároveň akademickej obci Univerzity Komenského v Bratislave.

Profesor Juraj Švec bol lekár, vysokoškolský pedagóg, dlhoročný akademický funkcionár a politik. V rokoch 1991 až 1997 bol rektorom Univerzity Komenského v Bratislave, zároveň bol zakladajúcim členom a prvým prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie. Bol významným odborníkom v oblasti onkológie.

Pofesor Juraj Švec bol ocenený  Zlatou medailou pápeža Jána Pavla II., Zlatou medailou Rady Európy a bol vyznamenaný zlatými medailami viacerými európskymi univerzitami. Navždy nás opustil 17. februára 2017.

Česť jeho pamiatke!

Odkaz na webové sídlo UK - http://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/zomrel-prof-juraj-svec-byvaly-rektor-uk/ , http://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/posledna-rozlucka-s-prof-jurajom-svecom-rektorom-uk-v-rokoch-1991-1997/ a http://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/akademicka-obec-sa-v-aule-uk-rozlucila-s-prof-jurajom-svecom-byvalym-rektorom-uk/

Médiá o prof. Jurajovi Švecovi - Správy RTVS (17. februára 2017), Teraz.sk (18. februára 2017), SME (18. februára 2017), Aktuality (18. februára 2017), TA3 (18. februára 2017)

Foto: Archív Univerzity Komenského v Bratislave (zbierka fotografií - rektori UK)

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.