Hlas univerzít

Európska asociácia univerzít ("EUA") otvorila dotazníkový prieskum TRENDS 2018 survey pre európske vysoké školy a univerzity, ktoré sa môžu zapojiť. Ide už o ôsmu štúdiu, ktorá bude mapovať vývoj vo vysokoškolskom sektore v rámci Bolonského procesu v Európskom vysokoškolskom priestore. Aktuálna správa bude zameraná na oblasť vysokoškolského vzdelávania.

EUA o TRENDS - http://www.eua.be/activities-services/Newsletters/newsletter-5-2017

Prieskum - https://eua.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_3sb3xczLTvFNSOF

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.