Hlas univerzít
Jozef Jankovič

Prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. vyjadruje v mene členov SRK úprimnú sústrasť rodine zosnulého prof. Jozefa Jankoviča, akad. soch. a zároveň akademickej obci Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Profesor Jozef Jankovič patril k významným slovenským sochárom, bol dlhoročným vysokoškolským pedagógom, akademickým funkcionárom a poslancom Federálneho zhromaždenia v Prahe. V rokoch 1990 až 1994 bol rektorom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, zároveň bol jedným zo zakladajúcich členov Slovenskej rektorskej konferencie. 

Profesor Jozef Jankovič je autorom súsošia Obete varujú pri pamätníku SNP v Banskej Bystrici, jeho diela sú zastúpené v mnohých renomovaných zbierkach, za svoju celoživotnú prácu získal mnoho domácich a medzinárodných ocenení. Navždy nás opustil 6. júna 2017. 

Česť jeho pamiatke!

Smútočné oznámenie VŠVU 

Médiá o prof. Jozefovi Jankovičovi - Denník N (6. jún 2017), SME (6. jún 2017), SME (6. jún 2017), Bratislavské noviny (7. jún 2017), Slovenská národná galéria (7. jún 2017), Pravda (18. október 2016)

Foto: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.