Hlas univerzít

Magna Charta Universitatum je základná listina, ktorá definuje akademické slobody a inštitucionálnu autonómiu dnešných univerzít. Listina bola vypracovaná akademikmi a podpísaná pri príležitosti 900. výročia založenia Bolonskej univerzity v roku 1988. Doteraz k nej pristúpili a podpísali ju rektori viac ako 800 univerzít z 85 krajín sveta. Chartu univerzít podpísali aj rektori 13 slovenských vysokých škôl a univerzít.

Každoročná slávnostná ceremónia podpísania listiny novými signatármi sa v roku 2017 bude konať na maďarskej univerzite v Pécsi od 30. 8. do 2. 9. 2017. Súčasťou podujatia bude odborná konferencia zameraná na univerzity v Strednej Európe s názvom “University values for today: Central European perspectives and challenges”. 

Výzva na pripojenie sa k Magna Charta Universitatum pre rektorov univerzít, ktorí majú záujem signovať chartu, je otvorená do 15. apríla 2017. Registrácia je podmienená zaslaním prihlášky a ďalšej dokumentácie. 

Magna Charta Universitatum - slovenský preklad

Magna Charta Universitatum Observatory (MCHU ceremónia 2017, registrácia)

Chcem sa pridať k Magna Charta Universitatum

Spracovala: M. Čikešová

Fotografia: MCHU Observatory

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.