Hlas univerzít

Európska asociácia univerzít publikovala "Roadmap for European Universities in Energy" v rámci projektu UNI-SET. Dokument bol prvýkrát predstavený 1. 12. 2016 na konferencii Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan) v Bratislave. 

Zámerom EUA je mobilizovať európske univerzity, koordinovať ich aktivity v súvislosti s energetickými a klimatickými zmenami.

Roadmap for European Universities in Energy

UNI-SET projekt

Európsky atlas univerzít s výskumom alebo vzdelávaním v energetike

Seminár - 4th UNI-SET Energy Clustering Event "Universities in the Energy Transition: Focus on Sustainable Transport and Carbon Capture, Storage & Use", 27.-28.3.2017 v Londýne

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.