Hlas univerzít

Európsky register pre zabezpečovanie kvality (angl. skr. "EQAR") zriadil pozíciu prezidenta. Do 7. 3. 2017 sa môžu záujemci, ktorí spĺňajú definované kritériá podľa publikovanej výzvy, prihlásiť a zaslať motivačný list spolu s profesionálnym životopisom. Funkčné obdobie prezidenta EQAR bude od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2020 s možnosťou znovuzvolenia. 

Výzva (angl. jazyk, pdf. verzia)

Zdroj: EUA a EQAR

Logo: EQAR.eu

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.