Hlas univerzít

Slovenská rektorská konferencia sa stretla na svojom 80. zasadnutí 12. a 13. januára 2017 na Táloch. Hlavným bodom zasadnutia bol návrh Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania (Návrh cieľov v oblasti vysokého školstva), ku ktorému prijala zásadné pripomienky a niekoľko desiatok odporúčaní.

Tlačová správa z 80. zasadnutia

SRK v médiách: netky.sk (13. 1. 2017), skolskyservis.sk (14. 1. 2017), Učiteľské noviny (14. 1. 2017)

Fotogaléria z 80. zasadnutia SRK

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.