Hlas univerzít

Predseda vlády SR Peter Pellegrini, podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová sa dňa 11. mája 2018 na Úrade vlády SR v Bratislave opätovne stretli s rektormi vysokých škôl. Na stretnutí potvrdili vyčlenenie časti prostriedkov na financovanie rekonštrukcií vysokoškolských internátov v objeme 20 mil. eur v tomto roku. Prostriedky budú prostredníctvom dodatkov k zmluvám transferované na verejné vysoké školy. Zvyšné prostriedky spoločne v objeme 50 mil. eur budú transferované na verejné vysoké školy v roku 2019, resp. do 1. pol. roku 2020.

Za Slovenskú rektorskú konferenciu sa na rokovaní zúčastnili prezident SRK Rudolf Kropil, viceprezident SRK Karol Mičieta a rektori, resp. prorektori z univerzít z väčšiny krajov SR.

Prítomní zástupcovia vysokých škôl uvítali realizáciu prvej časti dohody uzavretej na vláde SR dňa 7. februára 2018.

Správa o stretnutí (pdf. verzia)

Fotografie v galérii

Súvisiace správy:

 Bratislava 11. mája 2018

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.