Hlas univerzít

Dňa 3. 4. 2024 sa na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici konalo v poradí 113. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva vnútra SR Lucie Kurilovskej a štátneho tajomníka Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Róberta Zsemberu, ktorí informovali rektorky a rektorov o realizovaných krokoch na ochranu bezpečnosti na vysokých školách. Štátny tajomník rezortu školstva tiež detailne informoval o aktuálnom dianí vo vysokoškolskom sektore.

Na zasadnutí sa zúčastnili aj zástupcovia partnerských organizácií a to zo Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, Rady vysokých škôl, Študentskej rady vysokých škôl, Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a Klubu dekanov.
 
Členovia SRK vzali na vedomie informácie prezentované predstaviteľmi MV SR a MŠVVaM SR. 
 
Foto: UMB

 

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.