Hlas univerzít

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. vyjadruje v mene rektoriek a rektorov slovenských vysokých škôl úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetiam tragédie, ktorá sa odohrala v predvianočnom období na pôde Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Zraneným prajeme skoré uzdravenie. Je nám nesmierne ľúto všetkých obetí tohto násilného činu. Vedeniu univerzity vyjadrujeme podporu a ponúkame našu pomoc.

V súvislosti s útokom, ktorý prebehol na vysokoškolskej pôde a ktorý mnohých tragicky zasiahol, upozorňujeme na potrebu venovať zvýšenú pozornosť bezpečnosti v univerzitných budovách a duševnému zdraviu študentov a zamestnancov vysokých škôl.

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.