Hlas univerzít

Rokovanie na vlade SR 11. 5. 2018

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.