Hlas univerzít

Dňa 20. novembra zomrela po dlhej a ťažkej chorobe vo veku 56 rokov bývalá ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.

Martina Lubyová bola slovenská akademička, členka Európskej akadémie vied a umení, absolventka Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Univerzity Komenského, Fakulty hospodárskej ekonomiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a State University of New York a Centre for Graduate Education – Economics Institute v Prahe.

Počas svojej vedeckej kariéry Martina Lubyová pracovala ako vedecko-výskumná pracovníčka Prognostického ústavu SAV, ktorý aj určité obdobie riadila. Pôsobila aj ako právna poradkyňa ministerstva financií a pracovala pre Medzinárodnú organizáciu práce. Venovala sa pedagogickej činnosti. Vyučovala štatistiku a sociálnu štatistiku na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bola aj členkou Predsedníctva SAV. Na poste ministerky školstva, vedy výskumu a športu SR pôsobila v rokoch 2017 až 2020 ako nominantka strany SNS a od roku 2019 ako jej členka.

Martina Luybová pochádzala z významnej slovenskej intelektuálnej rodiny. Jej otcom je fyzik Dr. h. c. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., bývalý predseda SAV a starým otcom bol významný slovenský právnik, akademik ČSAV a SAV prof. JUDr. Štefan Luby, DrSc.

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. vyjadruje v mene členov Slovenskej rektorskej konferencie úprimnú sústrasť rodine zosnulej a všetkým blízkym.

Česť jej pamiatke!

Fotografia: Tomáš Madeja, UNIBA

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.