Hlas univerzít
Na pozvanie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Tomáša Druckera sa dňa 6. novembra 2023 uskutočnilo úvodné pracovné stretnutie so zástupcami Slovenskej rektorskej konferencie. Na stretnutí sa za Slovenskú rektorskú konferenciu zúčastnili prezident SRK Vladimír Hiadlovský spoločne s bývalými prezidentmi SRK Rudolfom Kropilom a Liborom Vozárom. Za ministerstvo školstva sa na stretnutí okrem ministra zúčastnili štátny tajomník Róbert Zsembera a riaditeľka Odboru komunikácie a marketingu a hovorkyňa Dagmar Al-Khaldi Mičeková.
 
SRK a predstavitelia ministerstva rokovali o podnetoch SRK k príprave Programového vyhlásenia vlády SR a aktuálnych otázkach vo vysokom školstve vrátane Plánu obnovy a odolnosti, financovania verejného vysokého školstva a výkonnostných zmlúv. 
 
Prezident SRK Vladimír Hiadlovský zhodnotil úvodné pracovné stretnutie s ministrom školstva a jeho tímom ako konštruktívne a pozval ministra a štátneho tajomníka na najbližšie zasadnutie SRK. 
 
Súvisiace informácie:

Fotografia: FB MŠVVaŠ SR

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.