Hlas univerzít

Zástupcovia národných rektorských konferencií združených v platforme Universities for Enlightment (Univerzity za osvetu, U4E) sa stretli 15. a 16. apríla 2024 v Berlíne, aby rokovali o ďalšej spolupráci. Platforma vznikla v roku 2018, prihlásili sa k nej národné rektorské konferencie Česka, Chorvátska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Slovenska, Slovinska, Srbska, Švajčiarska a Talianska. Cieľom platformy je obhajovať akademické slobody a inštitucionálnu autonómiu vysokých škôl, ale ajdemokraciu a vedeckú kultúru. Viedenská deklarácia z roku 2018 je manifestom platformy. V deklarácii sa okrem iného členovia platformy hlásia k základným princípom Magny Charty Universitatum. Uvádza sa v nej: "Sme odhodlaní podporovať tieto základné hodnoty vysokoškolského vzdelávania a posilníme náš dialóg s osobitným zameraním sa na spoločné skúsenosti v rámci Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA) a mimo neho. Okrem toho zdôrazňujeme prínos vysokých škôl pre spoločnosť ..."

Na tohtoročnom stretnutí sa za Slovenskú rektorskú konferenciu zúčastnili rektorka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Katarína Slobodová Nováková a generálna sekretárka SRK Mária Čikešová. Najdôležitejším výsledkom tohtoročného stretnutia je výzva adresovaná verejnosti o dôležitosti volieb do Európskeho parlamentu a formulácia spoločných kľúčových správ "Univerzity hlasujú za Európu!". U4E zdôrazňuje výhody členstva v EÚ z pohľadu akademického milieu a tiež naše očakávania. 

Súvisiace informácie:

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.