Hlas univerzít

Európska asociácia univerzít ("EUA") zverejnila pozíciu týkajúcu sa aliancií Európskych univerzít a vo všeobecnosti nadnárodnej spolupráce vysokých škôl. Pozícia s názvom „The next leap forward for transnational cooperation“ predstavuje 9 kľúčových odporúčaní, ako môžu vysoké školy a tvorcovia politík spolupracovať v nasledujúcich rokoch na tvorbe strategického, transparentného a hladkého systému nadnárodnej spolupráce, z ktorého bude mať prospech celý sektor. EUA vyzýva, aby zodpovední urobili podstatný krok vpred pri podpore nadnárodnej spolupráce univerzít vrátane aliancií prostredníctvom reformy politiky a financovania založeného na dlhodobej vízii.

EUA odporúča:

1. Plne implementovať existujúce nástroje na uľahčenie nadnárodnej spolupráce a iné potrebné reformy na systémovej úrovni. 
2. Uľahčiť strategickú diskusiu, aby sa zabezpečilo, že nadnárodná spolupráca bude prínosom pre celý vysokoľkolský sektor.
3. Zamerať sa na akademický účel spolupráce a podporovať rôzne formy spolupráce.
4. Umožniť vysokým školám upevniť existujúcu spoluprácu a vytvoriť udržateľné a efektívne systémy riadenia aliancií.
5. Uistiť sa, že financovanie nadnárodnej spolupráce vrátane aliancií je udržateľné a efektívne.
6. Vybudovať interoperabilný európsky systém, ktorý zlepší učenie a vyučovanie.
7. Umožniť synergie medzi vzdelávaním, výskumom a inováciami a zefektívniť aplikačné procesy.
8. Podporovať viacjazyčnosť ako súčasť úsilia o presadzovanie rovnosti, rozmanitosti a inklúzie v nadnárodnej spolupráci.
9. Posilniť schopnosť vedenia a riadenia aliancií.
 
Súvisiace informácie:

Autor: MČ

Zdroj EUA

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.