Hlas univerzít

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie udelil na návrh hodnotiacej komisie Cenu SRK za umenie 2021 študentovi Vysokej školy múzických umení v Bratislave Ladislavovi Palkovičovi. SRK oceňuje Ladislava Palkoviča za jeho umelecké výkony na národných i medzinárodných interpretačných súťažiach v hre na klavíri.

Ladislav Palkovič je študentom Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU. Pravidelne vystupuje na koncertoch doma i v zahraničí ako sólista, ale aj ako komorný hráč. Participuje na domácich a zahraničných súťažiach, na ktorých dosahuje vynikajúce výsledky. Počas doterajšieho štúdia na VŠMU získal spolu 18 ocenení, čím úspešne reprezentuje nielen svoju almu mater, ale aj slovenské umelecké vysoké školstvo a Slovenskú republiku. Medzi jeho najvýznamnejšie úspechy patria súťažné výkony interpretácie prominentných klavírnych diel svetového repertoáru, ktorých ťažisko tvoria diela Rachmaninova, Chopina a Liszta.

Vďaka svojím úspechom na medzinárodných súťažiach bol pozvaný na sólové koncerty v zahraničí. Ladislav Palkovič je tohtoročný víťaz 1. ceny na medzinárodnej súťaži Golden Classical Music Awards v New Yorku, vďaka čomu obdržal pozvanie na koncert v Carnegie Hall v roku 2022. Na súťaži Grand Prize Virtuoso vo Viedni získal 1. cenu a pozvanie na koncertné predvedenie sólového programu Sergeja Rachmaninova v Musikvereine vo Viedni.

„Som úprimne potešený, že na slovenských vysokých školách študujú mladí umelci, ktorí sa už počas štúdia vedia presadiť v zahraničí a dosahujú excelentné výsledky. Môžeme byť hrdí, že pán Palkovič si pre svoje štúdium vybral slovenskú vysokú školu, ktorá mu pomáha dosiahnuť jeho sny a ciele,“ hovorí Rudolf Kropil, prezident SRK. Pokračuje: „Dúfam, že ďalší mladí ľudia, ktorí chcú študovať umelecké odbory, si aj vďaka nemu vyberú slovenské umelecké vysoké školy, pretože sú kvalitné.“

Mária Heinzová, rektorka VŠMU hovorí: „Nesmierne sa teším, že Cenu SRK za umenie získal práve Ladislav Palkovič, talentovaný študent Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU. Som presvedčená, že toto ocenenie bude pre Ladislava nielen veľkým zadosťučinením, ale aj impulzom pre ďalšie vynikajúce interpretačné výkony na domácich a zahraničných pódiách. Verím tiež, že jeho úspech povzbudí aj ďalších študentov a študentky našej školy v ich umeleckom a tvorivom napredovaní.“

Cena SRK za umenie je udeľovaná od roku 2012 študentom alebo absolventom vysokoškolského štúdia, či kolektívu autorov, ktorí sú autormi mimoriadne hodnotného a verejne prístupného umeleckého diela alebo za umelecký výkon majúci nadnárodný význam a v prípade umení viazaných na národný jazyk sa pri hodnotení návrhov zohľadňuje najmä národný význam. Cieľom SRK je zviditeľnenie a propagácia umeleckej činnosti vykonávanej na vysokých školách v SR.

Cena sa udeľuje v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Medailón Ladislav Palkovič

Videozáznam z odovzdávania Ceny SRK za umenie 2021

Tlačová správa

Mária Čikešová

Foto: autor

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.