Hlas univerzít

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. otvoril výzvu na predloženie nominácií na Cenu SRK za umenie 2021. Výzva je otvorená do 30. 6. 2021.

SRK udeľuje cenu študentovi (kolektívu študentov) alebo absolventovi (kolektívu absolventov) vysokých škôl v SR do 35 rokov. Študent alebo absolvent (resp. ich kolektív) musí byť autorom (resp. spoluautorom) umeleckého diela alebo umeleckého výkonu, či súboru umeleckých diel a umeleckých výkonov majúcich nadnárodný, resp. národný význam a ktoré vzniklo počas vysokoškolského štúdia autora alebo všetkých spoluautorov. V prípade umení viazaných na národný jazyk sa pri hodnotení nominácií zohľadňuje najmä národný význam umeleckých diel a umeleckých výkonov alebo súboru umeleckých diel a umeleckých výkonov. Ďalšie informácie o podmienkach nominácie sú zverejnené v štatúte ceny.
 
Ako predložiť nomináciu?
Každý rektor/ka môže predložiť len jednu nomináciu. Nomináciu je potrebné predložiť na návrhovom formulári vrátane požadovaných príloh (doložené ohlasy a čestné vyhlásenie) a súhlasu dotknutej osoby - nominanta/nominantov  (súhlas postačuje poslať v listinnej podobe poštou). Nomináciu je potrebné zaslať písomne na poštovú adresu SRK, Panenská 29, 811 03 Bratislava a zároveň v elektronickej podobe na emailovú adresu srk[zavináč]srk.sk do 30. 6. 2021. 
 
Ďalšie informácie o procese nominácie sú zverejnené v  čl. 3 štatútu ceny.V prípade otázok súvisiacich s nomináciou je potrebné kontaktovať sekretariát SRK srk[zavináč]srk.sk.
 
Ilustračná fotografia: VŠVU

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.