Hlas univerzít

Cena SRK za umenie 2015

Prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. udelil Cenu SRK za umenie 2015 absolventke Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Mgr. art. Adriane Debnárovej, ktorá ukončila magisterské štúdium na katedre architektonickej tvorby v ateliéri architektúry II pod vedením Mag. arch. Petra Steca, ArtD.

Mgr. art. Adriana Debnárová získala cenu za magisterskú diplomovú prácu „Architektúra a extrémne podmienky“. S uvedenou prácou získala aj medzinárodnú cenou Archiprix 2015, ktorá sa udeľuje každé dva roky v oblasti architektúry, urbánneho dizajnu a krajinnej architektúry za najlepšie diplomovky na svete. Jej práca patrí k tým najzaujímavejším a najinovatívnejším, aké boli za celé obdobie existencie Ceny SRK za umenie hodnotené.

adriana-debnarovaMgr. art. Adriana Debnárová

patrí ku generácii mladých talentovaných slovenských architektov, ktorí majú potenciál uspieť nielen na národnej scéne, ale aj v zahraničí. V roku 2015 získala za svoju prácu aj cenu Archiprix 2015.

Ocenený projekt „Architektúra a extrémne podmienky“ je reakciou na púštne prostredie, ktoré sa vyznačuje problémami, ako je nedostatok zdrojov a rozširovanie púšte. Ako riešenie Adriana navrhla robota, ktorý využíva materiály a energiu dostupné v týchto podmienkach: piesok a slnko. Robot pracuje na báze 3D tlačiarne. Využíva slnečné svetlo koncentrované šošovkou, ktoré je schopné roztaviť piesok a vytvoriť pevný materiál podobný sklu na povrchu piesočných dún. V prvej fáze tak vzniká pevná sieť na povrchu dún, ktorá spomalí až zastaví ďalší pohyb duny. Druhá fáza projektu umožňuje vytvoriť obytné priestory vo vyhĺbených dunách. Takto generované priestory odkazujú priamo na fascinujúcu geometriu pieskových dún bez potreby zásahu cudzej geometrie. Navrhovanie sa tak presúva skôr k dizajnu stavebného procesu a samotného stavebného nástroja. Projekt umožňuje žiť v púštnych oblastiach, kde to predtým nebolo možné. Adriane sa podarilo úspešne zostrojiť funkčný prototyp stavebného robota, ako aj vzorky pieskového materiálu ním formovaného priamo na pieskových dunách.

Fotografie

Medailón

Tlačová správa

Ďalšie informácie - linka.

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.