Hlas univerzít

Viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. odovzdal dňa 12. 11. 2020 v mene SRK Cenu za umenie absolventke Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave ("VŠVU") Mgr. art. Žofii Dubovej. Žofia bola ocenená za výstavný projekt Images Captured in Glass, Glass Art from Slovakia. Cenu si prevzala počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku za prítomnosti rektorky VŠVU doc. Mgr. Bohunky Koklesovej, PhD. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu vyhlásenú v SR z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 sa odovzdávanie konalo v obmedzených podmienkach za dodržania všetkých hygienických a bezpečnostných opatrení.

Žofia Dubová ukončila štúdium maľby v ateliéri prof. Daniela Fischera na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v roku 2016. Počas štúdia absolvovala stáž v ateliéri skla, ako aj zahraničné študijné pobyty v USA a v Portugalsku. Od roku 2018 je doktorandkou v kabinete Kresby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u doc. Emöke Vargovej.

Žofia bola ocenená za súbor diel, ktoré vznikli počas jej vysokoškolského štúdia. Uvedené diela boli prezentované v prestížnej dánskej galérii Hempel Glassmuseum v roku 2019. Ide o výber prác zo sérií Drawing (2014 - 2019) a The Line (2018 - 2019) vo forme veľkorozmerného tabuľového skla, ktoré je nosičom pre maliarske a kresliarske výkony. Obsahom jednotlivých diel sú najmä východiská v krajine a v prírode. Výnimočná na týchto prácach je technologická realizácia, práca so sklom, možnosť vnímať dielo v priesvitoch, v kombinácii so svetlom a tieňom.

Žofia zverejnila tieto diela v roku 2019 a začala sa presadzovať v medzinárodnom prostredí. Pre ocenenú bol rok 2019 kľúčový a v niečom aj prelomový. Je to rok jej etablovania sa na medzinárodnej scéne. Výstave v Hempel Glassmuseum predchádzala výstava v Glassfacory – Glassmuseet i Boda vo Švédsku. Dnes je jej tvorba vyhľadávaná kurátormi, jej diela sú zaraďované do zbierok a evidujeme aj medzinárodné ohlasy. Diela Žofie Dubovej sú zaradené v zbierkach Slovenskej národnej galérie (2020) a francúzskej MussVerre, Sars-Poteries (2017). Ocenená sa doteraz prezentovala na skupinových, ale aj na samostatných výstavách na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, Nemecku, Rusku, USA, Dánsku, Švédsku, Taliansku, Belgicku, Francúzsku a Portugalsku. Je držiteľkou viacerých ocenení. V roku 2016 získala Cenu rektora VŠVU a Cenu Slovenskej výtvarnej únie, o rok neskôr sa stala víťazkou Maľby roka VÚB a v r. 2018 získala cenu Nadácie NOVUM. 

Cena Slovenskej rektorskej konferencie za umenie vznikla v roku 2012 s cieľom propagovať a zviditeľniť umeleckú činnosť vykonávanú na slovenských vysokých školách. Cena sa udeľuje počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku študentovi alebo absolventovi vysokoškolského štúdia, či kolektívu autorov, za mimoriadne hodnotené a verejne prístupné umelecké dielo alebo umelecký výkon nadnárodného významu. 

Súvisiace informácie:

Spracovala: Mária Čikešová

Fotografia: Archív ŽD

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.