Hlas univerzít

Mgr. art. Andrea KopeckáCenu Slovenskej rektorskej konferencie za umenie 2014 získala Mgr. art. Andrea Kopecká, mladá slovenská výtvarníčka, absolventka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktorá ukončila vysokoškolské štúdium druhého stupňa v 4. maliarskom ateliéri Katedry maľby a iných médií.

Mgr. art. Andrea Kopecká získala cenu za súbor veľkoformátových malieb s názvom "Terra Subcutanea", ktoré realizovala ako záverečnú diplomovú prácu. Ide v nich o spojenie maľby figúry a stopy štruktúry, o mapovanie vzťahu pokožky a farby na nej, ako grafickej intervencie, no aj o symbolické chápanie citlivo vnímaného tela ako základu pre tvorbu obrazov. Dokazuje nimi suverénne narábanie s témou "územia pod kožou" ako inšpiráciou, ale aj istotu v pochopení nástrojov maliarskeho média.

Mgr. art. Andrea Kopecká

absolvovala magisterske štúdium v 4. maliarskom ateliéri Katedry maľby a iných médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Vďaka jej výborným kresliarskym schopnostiam bola pôvodne prijatá na Katedru grafiky a i. m. a v jej tvorbe zostalo badateľné grafické cítenie, ktoré jej dáva dnes špecifický základ pre narábanie s médiom maľby.

Cena Slovenskej rektorskej konferencie za umenie 2014 jej bola udelená za súbor veľkoformátových malieb s názvom "Terra Subcutanea", ktoré realizovala ako záverečnú, magisterskú diplomovú prácu. Ide v nich o spojenie maľby figúry a stopy štruktúry, o mentálne mapovanie vzťahu pokožky a stopy farby na nej, ako grafickej intervencie, no aj o symbolické chápanie citlivo vnímaného tela ako základu pre tvorbu obrazov. Predstavuje nimi suverénne narábanie s témou "územia pod kožou" ako inšpiráciou, ako aj istotu v uchopení a pochopení nástrojov maliarskeho média. Maliarka sleduje postup vrstvenia od východiskového tetovania až po gestá končiace vo výraze informelu. Telesnosť figúry ako subjektu strieda štruktúrou a monochrómnou jednotou šerosvitu, ktorý v tejto kompaktnej sérii obrazov prezentuje v istote a vo vyzretom autorskom rukopise. Obrazom nechýba psychologický účinok a sugestívny výraz, ktorý funguje v komunikácii s divákom dostatočne spoľahlivo.

Fotografie

Medailón

Tlačová správa

Ďalšie informácie - linka.

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.