Hlas univerzít

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. udelil dňa 9. 11. 2017 Cenu Slovenskej rektorskej konferencie za umenie 2017 absolventovi Vysokej školy múzických umení v Bratislave Mgr. art. Borisovi Prýglovi za interpretačné spevácke umelecké výkony nadnárodného významu v rámci medzinárodných súťaží a medzinárodného festivalu. Boris Prýgl je v súčasnosti doktorandom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Cenu si prevzal počas galavečera Týždňa vedy a techniky na Slovensku organizovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR za prítomnosti ministerky Martiny Lubyovej.

Boris Prýgl ukončil v r. 2017 štúdium operného spevu na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave u prof. Petra Mikuláša, kde v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu. Absolvoval Majstrovské spevácke kurzy Petra Dvorského a Majstrovské spevácke kurzy Dagmar Livorovej. Už ako mladý spevák realizoval sólové a ansámblové vystúpenia doma a v zahraničí a spolupracoval so Slovenskou filharmóniou ako sólista. Stal sa hosťujúcim sólistom Slovenského národného divadla, kde debutoval v hudobnej dráme Richarda Straussa Salome. V rovnakom roku stvárnil postavu Satana v opere Slzy noža Bohuslava Martinů na predstavení Vysokej školy múzických umení v Bratislave a debutoval v SND v opere Don Giovanni v jednej z hlavných úloh ako Leporello. Spieval hlavnú úlohu kráľa Teodora v opere Kráľ Teodor v Benátkach, úlohu Dona Basilia v opere Barbier zo Sevilly, úlohu Dona Fernanda v opere Fidelio. Boris Prýgl vyhral prvé miesto v kategórii Junior, 2. miesto v kategórii Pieseň, titul laureáta a absolútneho víťaza 50. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Antonína Dvořáka v Karlových Varoch. Ďalej vyhral cenu Národného divadla v Prahe, Divadla Jozefa Kajetána Tyla v Plzni, festivalu Pražská jar, Českého rozhlasu, Viléma Zítka, Gustáva Mahlera a cenu dirigenta Františka Drsa. Získal 2. miesto na medzinárodnej súťaži Ferruccia Tagliaviniho v Rakúsku a ocenenie za najlepšiu interpretáciu diela W. A. Mozarta. Medzi jeho nedávne úspechy na opernej scéne SND patrí úloha Brandera v dramatickej legende Faustovo prekliatie, úlohy Betta a Majstra Spinelloccia v Pucciniho opere Gianni Schicchi.

Boris Prýgl je tohtoročný finalista prestížnej Medzinárodnej opernej súťaže Hans Gabor Belvedere v Moskve, Rusko. Za interpretáciu árie Aleko z rovnomennej opery Sergeja Rachmaninova získal Cenu Deutsche Opera am Rhein, Düsseldorf a tiež ponuky z operných domov v nemeckom Erfurte a americkom Houstone. V júli 2017 sa úspešne zúčastnil medzinárodnej speváckej súťaže Placida Dominga „Operalia“ v Astane, kde okrem ceny Birgit Nilsson za mimoriadnu interpretáciu diela Richarda Wagnera dostal aj osobné pozvanie majstra Dominga účinkovať v opere v Los Angeles v programe pre mladých spevákov. Boris Prýgl je zároveň prvým oceneným z Česka a Slovenska na tejto súťaži. Boris Prýgl bol ocenený aj za interpretačný spevácky umelecký výkon na Medzinárodnom opernom fóre mladých v Bydgoszczi, Poľsko a v rámci operného predstavenia Vysokej školy múzických umení v Bratislave za postavu Revírnika v opere Leoša Janáčka Příhody Lišky Bystroušky.

V sezóne 2017/2018 Boris Prýgl debutuje na javisku Bavorskej štátnej opery v Mníchove, ako člen jej operného štúdia a zároveň sa pripravuje na sólové recitály a koncerty.

Cena Slovenskej rektorskej konferencie za umenie vznikla v roku 2012 s cieľom propagovať a zviditeľniť umeleckú činnosť vykonávanú na vysokých školách. Cena sa udeľuje počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku študentovi alebo absolventovi vysokoškolského štúdia, či kolektívu autorov, za mimoriadne hodnotené a verejne prístupné umelecké dielo alebo umelecký výkon nadnárodného významu.

Tlačová správa

Medailón Borisa Prýgla

Fotogaléria

Cena SRK za umenie - https://www.srk.sk/sk/projekty/cena-srk-za-umenie

Štatút Ceny SRK za umenie aktualizovaný v roku 2017 v pdf. verzii a docx. verzii.

Príloha č. 1 štatútu (umelecké kritériá)

Príloha č. 2 štatútu (návrhový list)

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.