Hlas univerzít

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie profesor Rudolf Kropil otvoril výzvu na predloženie nominácií z vysokých škôl na Cenu SRK za umenie 2022. Výzva je otvorená do 30. 9. 2022.

SRK udeľuje cenu študentovi (kolektívu študentov) alebo absolventovi (kolektívu absolventov) vysokých škôl v SR do 35 rokov. Študent alebo absolvent (resp. ich kolektív) musí byť autorom (resp. spoluautorom) umeleckého diela alebo umeleckého výkonu, či súboru umeleckých diel a umeleckých výkonov majúcich nadnárodný, resp. národný význam a ktoré vzniklo počas vysokoškolského štúdia autora alebo všetkých spoluautorov. V prípade umení viazaných na národný jazyk sa pri hodnotení nominácií zohľadňuje najmä národný význam umeleckých diel a umeleckých výkonov alebo súboru umeleckých diel a umeleckých výkonov. Ďalšie informácie o podmienkach nominácie sú zverejnené v štatúte ceny.

Ako predložiť nomináciu?
Každý rektor/ka môže predložiť len jednu nomináciu. Nomináciu je potrebné predložiť na návrhovom formulári vrátane požadovaných príloh (doložené ohlasy a čestné vyhlásenie) a súhlasu dotknutej osoby - nominanta/nominantov (súhlas postačuje poslať v listinnej podobe poštou). Nomináciu je potrebné zaslať písomne na poštovú adresu SRK, Panenská 29, 811 03 Bratislava a zároveň v elektronickej podobe na emailovú adresu srk[zavináč]srk.sk do 30. 9. 2022. Ďalšie informácie o procese nominácie sú zverejnené v čl. 3 štatútu ceny.

V prípade otázok súvisiacich s nomináciou je potrebné kontaktovať sekretariát SRK srk[zavináč]srk.sk.

Súvisiace informácie:

Ilustračná fotografia: VŠMU

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.