Hlas univerzít

Slovenská rektorská konferencia udelila Cenu za umenie v roku 2012 Bc. Pavlovi Bršlíkovi, študentovi Akadémie umení v Banskej Bystrici. Bc. Pavol Bršlík bol ocenený za umelecký výkon a bakalársku prácu "Tenorové árie v Mozartových operách so zameraním na postavy Dona Ottavia a Tamina" nadnárodného významu, ktoré boli realizované počas bakalárskeho štúdia v študijnom odbore 2.2.3 Hudobné umenie v akademickom roku 2011/12 na Akadémií umení v Banskej Bystrici.

Bc. Pavol Bršlík

Je v súčasnosti študentom magisterského štúdia na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Narodil sa r. 1979 v Kysuckom Novom Meste. Vyštudoval Konzervatórium v Žiline u Františka Livora a Emílie Sadloňovej. Začal študovať u Magdalény Blahušiakovej na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Neskôr sa prihlásil na Akadémiu umení v Banskej Bystrici. Absolvoval majstrovské kurzy u Mady Mesplé, Yvonne Mintonovej, Wiliama Matteuzziho, Andreja Kucharského a Petra Dvorského. Pôsobil na operných scénach v Berlíne, Zurichu, ale aj v Slovenskom národnom divadle v Bratislave, hosťoval okrem iného aj v Metropolitnej opere v New Yorku, Kráľovskej opere Covent Garden v Londýne. Tenorista Pavol Bršlík patrí k najvýraznejším predstaviteľom mladej speváckej generácie na medzinárodnej opernej scéne.

Tlačová správa

Autor videa: AKU

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.