Hlas univerzít

Slovenská rektorská konferencia nesúhlasí s viazaním výdavkov v rozpočtovej kapitole Slovenskej akadémie vied v roku 2016 a viazaním kapitálových výdavkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na valorizáciu miezd učiteľov.

Takýto postup môže viesť ku kríze vo financovaní slovenskej vedy a môže ohroziť personálnu štruktúru vedecko-výskumnej základne SR. Slovenská rektorská konferencia podporuje principiálne a transparentné riešenia záväzku vlády SR, ktoré je vyjadrené v jej programovom vyhlásení a ktoré sa týka zvýšenia platového ohodnotenia učiteľov.

Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie

V Bratislave 25. 7. 2016

Za správnosť: Mária Čikešová

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.