Hlas univerzít

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky zorganizovalo 11. júla 2024 v Bratislave stretnutie predstaviteľov kórejských a slovenských univerzít. Podujatie hostili štátni tajomníci Róbert Zsembera a Ján Hrinko. Zúčastnili sa ňom aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Kórejskej republike, J. E. Marek Repovský, prvý ministerský radca Veľvyslanectva Kórejskej republiky na Slovensku Byungjun Ki, prvý tajomník Veľvyslanectva Kórejskej republiky na Slovensku Jong Suk Yoon. Na stretnutí vystúpil aj prezident Slovenskej rektorskej konferencie Vladimír Hiadlovský.

V Bratislave sa stretli viac ako 60 predstavitelia akademickej obce z Južnej Kórei a Slovenska. Prítomní boli zástupcovia 13 juhokórejských univerzít, 19 slovenských vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied. Cieľom podujatia bola podpora medzinárodnej spolupráce medzi kórejskými a slovenskými univerzitami, vznik medzinárodných partnerstiev a zlepšenie akademickej spolupráce medzi obidvomi krajinami. Ministerstvo školstva označilo podporu internacionalizácie vysokých škôl za jednu zo svojich úloh. Kórejská strana deklarovala záujem vytvoriť príležitosti na podporu projektov so Slovenskou republikou.

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Vladimír Hiadlovský vo svojom úvodnom slove zdôraznil význam asociácie Južnej Kórey k rámcovému programu EÚ: „Je dôležité, že Južná Kórea sa pred pár mesiacmi stala prvou ázijskou asociovanou krajinou rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie - Horizon Europe. Vďaka prihláseniu sa do výskumného a inovačného programu EÚ je vytvorený priestor a existuje perspektíva na zintenzívnenie vedeckovýskumnej spolupráce s krajinami EÚ a teda aj so Slovenskom.“ Zároveň upozornil na skúsenosti slovenských univerzít s transnárodnou spoluprácou: „Slovenské vysoké školy v ostatných rokoch ešte intenzívnejšie rozvíjajú svoju medzinárodnú spoluprácu a to nielen na bilaterálnej úrovni, ale aj v rámci multilaterálnych vzťahov a transnárodnej spolupráci, ktorú v Európe rozvíja iniciatíva Európskej komisie na vybudovanie a podporu sietí Európskych univerzít. V tejto vlajkovej lodi Európskeho vzdelávacieho priestoru je dnes zapojených 8 slovenských univerzít. Cieľom aliancií Európske univerzity je zlepšiť medzinárodnú konkurencieschopnosť vysokých škôl v Európe, ako aj podporovať európske hodnoty a identitu prostredníctvom dlhodobej štrukturálnej, strategickej a udržateľnej spolupráce. Aliancie realizujú dlhodobú spoločnú stratégiu vzdelávania v službách spoločnosti a s prepojením na výskum a inovácie. Naše vysoké školy sú tiež zapojené do Erasmus+ a iných sietí.“

Podporujeme prehĺbenie bilaterálnej spolupráce s Južnou Kóreu, ktorá bude prínosom pre obidve strany.

Fotografia: FB MŠVVaM SR

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.