Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich
vysoké školy v Slovenskej republike.

Konferencie, semináre a iné podujatia organizované SRK

2015

2013

2011

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.