Hlas univerzít

Slovenská rektorská konferencia organizuje diskusiu s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu v SR o Správe o stave školstva na Slovensku. Účasť na základe pozvánky SRK.

Dátum: 13. júna 2013 (štvrtok)

Miesto: Vysokoškolský internát Družba UK, Botanická 25, Bratislava (Mapa)

Časový harmonogram:

9,30 - 10,00 hod: Registrácia a občerstvenie

10,00 - 13,00 hod: Diskusia

13,00 hod: Ukončenie

Upravený program 13.6.2013

Závery a odporúčania

Tlačová správa 17.6.2013

Fotografie (rar)

Prezentácie:

Dokumenty:

Linky:

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.