Hlas univerzít

Spoločné zasadnutie České konference rektorů a Slovenskej rektorskej konferencie, Brno 18. a 19. apríla 2013

Organizátori: Česká konference rektoru a Vysoké učení technické v Brne

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.