Hlas univerzít

26. januára 2011 v Bratislave

Program a prezentácie

Fotografie z pracovného stretnutia

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.