Hlas univerzít

25.11.1992 sa Slovenská sekcia Klubu rektorov českých a slovenských vysokých škôl transformovala na Slovenskú rektorskú konferenciu (SRK).

Pri tejto príležitosti sa 20. 3. 2013 konalo slávnostné podujatie k 20. výročiu založenia Slovenskej rektorskej konferencie za účasti predsedu vlády SR, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, zakladajúcich a súčasných členov SRK a predstaviteľov partnerských organizácií. Podujatie sa konalo na pôde Univerzity Komenského v Bratislave. 

Program (pdf.)

Slávnostné privítanie rektorom Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karolom Mičietom, PhD.

Príhovor predsedu vlády Slovenskej republiky doc. JUDr. Roberta Fica, CSc.- linka na záznam

Príhovor ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc.

Pozdravný príhovor prvého prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie prof. MUDr. Juraja Šveca, DrSc.- prejav (pdf.)

Prejav prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie prof. RNDr. Libora Vozára, CSc. - prejav (pdf.)

Pozdravný príhovor predsedu Českej konferencie rektorov a podpredsedu Európskej asociácie univerzít prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc. - príhovor (pdf.)

Fotografie z podujatia (pdf.), galéria, autor: Vlado Kuric

Dar Českej konferencie rektorov - fotoalbum

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.