Hlas univerzít

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa dňa 31. 3. 2017 konalo slávnostné odovzdávanie najvyššieho rezortného ocenenia sv. Gorazda pedagógom a osobnostiam z oblasti školstva a spoločenského života. Na pozvanie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa na podujatí zúčastnil aj prezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. Prezident SRK vyjadril uznanie všetkým oceneným osobnostiam a osobitne blahoželal bývalému viceprezidentovi Slovenskej rektorskej konferencie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfovi Sivákovi, PhD. z Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý bol ocenený Veľkou medailou sv. Gorazda a súčasnému členovi konferencie prof. PhDr. Petrovi Kónyovi, PhD., rektorovi Prešovskej univerzity v Prešove, ktorý bol ocenený Malou medailou sv. Gorazda

Prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. vyjadruje pri príležitosti Dňa učiteľov poďakovanie všetkým pedagogickým zamestnancom na slovenských vysokých školách za ich prácu pri výchove mladých vysokoškolákov.

Ďalšie informácie - aktuality MŠVVaŠ SR "Dnes boli odovzdané najvyššie rezortné ocenenia sv. Gorazda"Dnes boli odovzdané najvyššie rezortné ocenenia sv. Gorazda" (31.3.2017)

Autor fotografie: archív R. K.

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.