Hlas univerzít

Európska komisia otvorila sériu verejných konzultácií k prioritám budúceho viacročného finančného rámca ("Multiannual Financial Framework", skratka MFF) na roky 2021 - 2027. Konzultácie sú otvorené občanom, organizáciám alebo podnikom do 8. marca 2018 a zahŕňajú celé spektrum budúceho financovania EÚ. Prehľad verejných konzultácií Európskej komisie je v slovenskom jazyku dostupný na webovom sídle https://ec.europa.eu/info/consultations_sk

Slovenskú akademickú obec upozorňujeme na konzultácie k európskym fondom v oblasti investícií, výskumu a inovácií, MSP a jednotnému trhu, ktoré sú dostupné na webovom sídle https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_sk. Samotný dotazník nie je zatiaľ dostupný v slovenskom jazyku, na výber je napr. český jazyk, anglický jazyk a ďalšie.

Konzultácie v oblasti súdržnosti v slovenskom jazyku sú dostupné na webovom sídle https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_sk

Súvisiace odkazy:

Zdroj: MV OP VaI, MŠVVaŠ SR, EK

Fotografia: SRK

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.