Hlas univerzít

Slovenská rektorská konferencia v mene akademickej obce vyslovuje sústrasť rodičom a pozostalým v súvislosti s tragickou udalosťou, ktorá postihla novinára Jána Kuciaka a jeho partnerku Martinu Kušnírovú.

Slovenská rektorská konferencia odsudzuje akékoľvek prejavy násilia, útok na demokraciu, na slobodu slova a slobodu médií. Takéto konanie je neprípustné a nesmie byť tolerované.

Slovenská rektorská konferencia podporuje rozvoj slovenskej spoločnosti v duchu morálnych zásad, ako aj občianskej a spoločenskej zodpovednosti. Slovenská republika sa má riadiť hodnotami demokracie, humanizmu a tolerancie. Je dôležité, aby akademická obec bola súčasťou verejnej diskusie o spoločenských a etických otázkach a o rozvoji občianskej spoločnosti.

Bratislava 28. februára 2018

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.,
prezident Slovenskej rektorskej konferencie

Foto: V. Veverka

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.