Hlas univerzít

Dňa 15. februára 2018 podpísali prezident Slovenskej rektorskej konferencie ("SRK") Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. a viceminister Ministerstva pre vysoké školstvo Kubánskej republiky Dr. C. Oberto Santín Cáceres Memorandum o spolupráci s cieľom podporovať nadväzovanie priamych kontaktov medzi kubánskymi a slovenskými vysokými školami. Táto aktivita by mala vyústiť do uzatvorenia bilaterálnych zmlúv medzi vysokými školami. Memorandum je založené na princípoch rovnosti, vzájomnej dôvery, porozumenia a vzájomnej výhodnosti.

Memorandum bolo dohodnuté spoločne so slovenskými rektormi a prorektormi, ktorí vycestovali na 11. medzinárodný kongres o vysokom školstve do Havany a to s rektorkou Žilinskej univerzity v Žiline profesorkou Tatianou Čorejovou, rektorom Technickej univerzity v Košiciach profesorom Stanislavom Kmeťom, rektorom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre profesorom Petrom Bielikom a prorektormi Žilinskej univerzity v Žiline docentom Milanom Trunkvalterom a docentom Jozefom Ristvejom. 

Slovenskí zástupcovia sa na 11. medzinárodnom kongrese o vysokom školstve „Univerzita 2018“ s názvom „Univerzita a Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj“ a fóre rektorov zúčastnili na pozvanie kubánskej strany. 

Znenie memoranda v slovenskom jazyku a v španielskom jazyku. 

Galéria fotografií

Fotografia: Oberto Santín Cáceres a Rudolf Kropil pri podpise memoranda, zdroj: RK

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.