Hlas univerzít

21. júla 2020 sa lídri členských krajín EÚ dohodli na budúcom sedemročnom rozpočte a pláne obnovy EÚ. Výsledok dohody však ukázal neschopnosť Európy strategicky investovať do budúcnosti. Ambície spojené s investíciami do výskumu, inovácií a vzdelávania sa nenaplnili. Rámcový program Horizon Europe sa stal podľa Európskej asociácie univerzít jednou z obetí ťažkých rokovaní. Stal sa „rezervným fondom“, ktorý by sa mal znižovať, aby sa niektorým krajinám poskytli vyššie zľavy.

Rozpočet programu klesol o 13,5 miliárd eur oproti návrhu Európskej komisie, pričom 5 miliárd bolo znížených z pridelených prostriedkov vo viacročnom finančnom rámci a 8,5 miliárd eur bolo znížených v Next Generation EU. Európsky parlament, ale aj EUA žiadali vyčleniť na program 120 miliárd eur, t. j. o tretinu viac prostriedkov. S rozpočtom na úrovni 80,9 miliárd eur (ceny z roku 2018) nie je Horizon Europe zďaleka taký ambiciózny a nepokryje potrebné riešenia z obdobia pred koronakrízou, nehovoriac o súčasnej situácii. 

Preto EUA vyzvala Európsky parlament, ktorý musí schváliť rozpočet, aby bránil a posilnil investície do výskumu a vzdelávania. Spolu s ďalšími paneurópskymi asociáciami žiadali zvýšiť financovanie programu Erasmus+ a prerozdeliť rozpočtové prostriedky pre program Horizon Europe, aby bolo chránené financovanie základného výskumu, ktorý je základom európskeho dlhodobého úspechu. Europooslanci hlasovali 23. 7. 2020 za podporu uznesenia, v ktorom sa vyhlasuje, že parlament neakceptuje dohodu o rozpočte a požaduje viac finančných prostriedkov zameraných na budúcnosť vrátane výskumu, inovácií a ekologického obchodu. EUA uznesenie europarlamentu privítala.

Na to, aby sa nové programy EÚ mohli začať včas v roku 2021, je potrebná dohoda do októbra tohto roku. EUA sa bude v tejto otázke naďalej aktívne zasadzovať a to nielen zdôrazňujúc, že ​​výskum, vzdelávanie a inovácie sú nevyhnutné pre dlhodobé oživenie a odolnosť v Európe, ale tiež ochranou prioritných oblastí, ako napríklad prvý pilier programu Horizont Europe. 

Súvisiace informácie:

Ilustračná fotografia - internet

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.