Hlas univerzít
Pri príležitosti stretnutia lídrov krajín EÚ na summite v Bruseli 17. a 18. júla 2020 Európska asociácia univerzít spolu s ďalšími 14 univerzitnými asociáciami, ktoré zastupujú viac ako 800 univerzít v Európe, zopakovali svoje požiadavky na navýšenie plánovaných výdavkov v rámci budúceho Viacročného finančného rámca na roky 2021-2027 na vzdelávanie, výskum a inovácie. V spoločnom vyhlásení zdôrazňujú, že súčasný návrh Európskej komisie týkajúci sa programu Horizon Europe nedosahuje 120 miliárd EUR, ktoré Európsky parlament a univerzitná komunita považovali za potrebné ešte pred koronakrízou. Konštatujú, že škrty v kľúčových nástrojoch, ako sú Marie Skłodowska-Curie akcie a Európska rada pre výskum, budú brzdiť úsilie zamerané na strategickú odolnosť. Pokiaľ ide o program Erasmus + súčasný návrh jednoznačne nepostačuje na splnenie nových a ambicióznych cieľov vrátane podpory fyzickej a virtuálnej mobility a iniciatívy európskych univerzít.
 
Univerzitné asociácie žiadajú európske inštitúcie, aby "(1) zabezpečili, že programy financovania budú podporovať vedu vo všetkých oblastiach; (2) podporovali a uľahčovali spoluprácu medzi disciplínami a (3) podporovali pridruženie zainteresovaných tretích krajín k Horizont Europe. Vedúci predstavitelia EÚ musia nakoniec (4) uznať dlhodobý prínos posilňovania výskumu na hraniciach poznania zameraného na výskumných pracovníkov s cieľom dosiahnuť správnu rovnováhu prístupov zdola nahor a zhora nadol v celom budúcom programe Horizont Europe. Európske univerzity odporúčajú, aby prostriedky na výskum a inovácie v rámci programu Next Generation EU, boli adresované holisticky na riešenie všetkých problémov spojených s koronavírusovou krízou rovnakým vyváženým prístupom".
 
#EUinvestInKnowledge je pokračovaním spoločnej aktivity #SeizeOurCommonFuture, ktorú podporila aj Slovenská rektorská konferencia. 

Zdroj: EUA
Ilustračná fotografia: internet

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.