Hlas univerzít
Európska komisia spustila vedeckú publikačnú službu "Open Research Europe". Ide o publikačnú platformu s otvoreným prístupom, ktorá umožní všetkým príjemcom grantov z programov Horizont 2020 a Horizon Europe a ich výskumným pracovníkom podeliť sa o výsledky svojho výskumu, čo uľahčí implementáciu otvorenej vedy.
 
V súčasnosti predložené články budú zverejnené pri formálnom uvedení tejto platformy na trh v marci 2021. Príspevky, ktoré sa prijímajú, musia patriť do nasledujúcich tematických oblastí:
  • Prírodné vedy,
  • Strojárstvo a technológia,
  • Lekárske a zdravotnícke vedy,
  • Poľnohospodárske a veterinárne vedy,
  • Spoločenské vedy,
  • Humanitné vedy a umenie.
Portál je dostupný na webovom sídle 🔗 https://open-research-europe.ec.europa.eu/
 
Zdroj: EK
Ilustračná fotografia: internet

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.