Slovenská rektorská konferencia organizuje v dňoch 6. - 7. júna 2019 v Bratislave Spoločné zasadnutie SRK a Českej konferencie rektorov ("ČKR") 2019. Rektorky a rektori českých a slovenských vysokých škôl sa pravidelne stretávajú každé dva roky striedavo v Čechách alebo na Slovensku. Cieľom stretnutí je oboznámiť sa s vývojom v sektore vysokého školstva v oboch krajinách, udžiavať vzájomné kontakty a podporovať akademickú spoluprácu.

Spoločné zasadnutie SRK a ČKR 2019 sa bude konať na pôde Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá si tohto roku pripomína 100. výročie svojho založenia. Sprievodné podujatia fóra zabezpečujú Vysoká škola múzických umení v Bratislave a Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, ktoré si oba pripomínajú 70. výročie založenia. 

Program podujatia (návrh)

Účasť na zasadnutí je vyhradená pre členov SRK a ČKR na pozvánku.

Ilustračná fotografia: René Volfík

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.