Hlas univerzít

Slovenská rektorská konferencia organizovala v dňoch 6. - 7. júna 2019 v Bratislave Spoločné zasadnutie Českej konferencie rektorov ("ČKR") a SRK. Rektorky a rektori českých a slovenských vysokých škôl sa pravidelne stretávajú každé dva roky striedavo v Čechách a na Slovensku. Cieľom stretnutí je oboznámiť sa s vývojom v sektore vysokého školstva v oboch krajinách, udžiavať vzájomné kontakty a podporovať akademickú spoluprácu.

Spoločné zasadnutie ČKR a SRK v roku 2019 sa konalo na pôde Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá si tohto roku pripomína 100. výročie svojho založenia. Sprievodné podujatia fóra zabezpečili Vysoká škola múzických umení v Bratislave a Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, ktoré si oba pripomínajú 70. výročie založenia. 

Podujatie bolo financované z finančných prostriedkov Inštitútu SRK, Univerzity Komenského v Bratislave a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Fotografia: Tomáš Madeja (UNIBA)

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.