Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich
vysoké školy v Slovenskej republike.

V dňoch 8. a 9. júna 2017 sa konalo spoločné zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) a Českej konferencie rektorov (ČKR) v Prahe. Organizátormi podujatia boli Česká konferencia rektorov a Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe.

Program spoločného zasadnutia 2017

Prezentácie:

Dodatočná informácia: Centrá excelentnosti na slovenských vysokých školách (aktualizácia 2017)

Spoločné uznesenie prijaté na zasadnutí SRK a ČKR 9. júna 2017 v Prahe - CZ znenie, SVK preklad.

Tlačová správa

Fotografie (SRK), fotogaléria na webovom sídle ČKR

Súvisiace linky: 

Česká konferencia rektorov

Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe

Spoločné zasadnutie ČKR a SRK v Bratislave (2015)

Foto: VŠCHT v Prahe

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.