Hlas univerzít

V dňoch 8. a 9. júna 2017 sa konalo spoločné zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) a Českej konferencie rektorov (ČKR) v Prahe. Organizátormi podujatia boli Česká konferencia rektorov a Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe.

Program spoločného zasadnutia 2017

Prezentácie:

Dodatočná informácia: Centrá excelentnosti na slovenských vysokých školách (aktualizácia 2017)

Spoločné uznesenie prijaté na zasadnutí SRK a ČKR 9. júna 2017 v Prahe - CZ znenie, SVK preklad.

Tlačová správa

Fotografie (SRK), fotogaléria na webovom sídle ČKR

Súvisiace linky: 

Foto: VŠCHT v Prahe

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.