Hlas univerzít

V reakcii na diskusiu s členmi Slovenskej rektorskej konferencie, ktorá prebehla počas 102. zasadnutia SRK dňa 24. augusta 2021 (tlačová správa), vydal hlavný hygienik Slovenskej republiky Usmernenie k realizácii prezenčnej a dištančnej výučby študentov vysokých škôl počas trvania pandémie COVID-19 (č. HDM/1950/39425/2021).

Usmernenie nadobudlo účinnosť 6. septembra 2021.

Usmernenie konkretizuje požiadavky týkajúce sa začiatku akademického roka 2021/2022, výučby, internátov a opätovne potvrdzuje platné protiepidemické opatrenia.

Súvisiace informácie:

  • webové sídlo ÚVZ SR (linka)
  • usmernenie č. HDM/1950/39425/2021 zo dňa 27. 08. 2021 (linka)

Ilustračná fotografia: UVLF

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.