Hlas univerzít
V dňoch 25. – 26. mája 2023 sa uskutočnilo II. Maďarsko – slovenské rektorské fórum v Budapešti. Stretnutie sa konalo na pozvanie maďarských partnerov s cieľom vzájomne komunikovať a posilňovať spoluprácu na univerzitnej úrovni, ako aj medzi rektorskými konferenciami oboch krajín. Maďarskú rektorskú konferenciu viedol jej prezident László Borhy a Slovenskú rektorskú konferenciu prezident Rudolf Kropil. Stretnutie sa uskutočnilo na pôde Semmelweisovej univerzity.
 
Za hostiteľov sa k účastníkom prihovorili Veronika Varga-Bajusz - námestníčka štátneho tajomníka zodpovedného za vysoké školstvo Ministerstva kultúry a inovácií, László Borhy -  prezident MRK a rektor Univerzity Eötvösa Loránda, Béla Merkely - viceprezident MRK a rektor Semmelweisovej univerzity a za slovenskú stranu Rudolf Kropil - prezident SRK a rektor Technickej univerzity vo Zvolene. V rámci plenárneho zasadnutia boli prezentované témy „Vzdelávanie a riadenie vysokých škôl s ohľadom na legislatívu jednotlivých krajín“, „Veda a výskum na vysokých školách a mimo nich“ a „Systém financovania vysokých škôl“. V rámci dvoch paralelných diskusií za okrúhlym stolom sa účastníci podelili o skúsenosti s iniciatívou Európske univerzity a možnosťami vzdelávania v slovenskom jazyku v Maďarsku a v maďarskom jazyku na Slovensku na univerzitnej úrovni. Fórum ukončili prezidenti oboch rektorských konferencií László Borhy a Rudolf Kropil.
 
Slovenskí rektori mali okrem toho príležitosť individuálne navštíviť budapeštianske univerzity a prehĺbiť tak existujúcu spoluprácu. 
 
 
III. Maďarsko - slovenské rektorské fórum je plánované v roku 2025 na Slovensku. 
 
Fotografia: MRK

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.